Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi

 

 

 

 

EĞİTİM SÜRECİ:

 

a) Eğitime başlamadan önce, sertifika sürecinde oluşabilecek yazım hatalarının önüne geçmek için kursiyerin diploma ve nüfus cüzdanın her iki yüzü taranmış hali uaslan@ilkyardimakademisi.com adresine gönderilecektir. Eğitim günü ise kimlik kartı basımı için bir adet vesikalık resim kursiyer tarafından eğitim kurumuna iletilecektir.

b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.

c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.

d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir.

e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.

f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.

 

 

 

EĞİTİM MALİYETLERİ:

 

 

a) Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi ücreti Kişi Başı 1.000 TL+ % 18KDV olarak belirlenmiştir. 

b) Kursiyerler kurs boyunca yapılacak ikramlar ve öğle yemeği konusunda ücret ödemeyeceklerdir.

c)  Kursiyerler bu kişi başı ücretini Ticari Hesap: TEB Florya Şubesi ERAL Sağlık ve Eğitim Himzetleri LTD ŞTİ adına  IBAN : TR470003200000000015468344   “Katılacak kişi Adı-Soyadı TC. Numarası ve ‘Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi” açıklamasıyla yatıracaklardır.

Ödemelerde Kredi kartı geçerli olup, Tüm bankaların Bonus Kartlarına taksit imkanı bulunmaktadır.

 

 

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

 

a) En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,

b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları, özel güvenlik ve itfaiyecilik

bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar.

c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları

d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,

e) İSG Uzman Adayları

f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,

g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Önlisans Mezunları

h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

i) ATT, Paramedik, İşyeri Hemşireleri, Sağlık Personelleri

j) Firmalarda Görevli Güvenlik Müdürleri, Şefleri, Amirleri

k) Vardiya Amirleri, Fabrika Müdürleri, İşletme Sorumluları

 

 

EĞİTİM SÜRESİ :

 

İlk 4 gün uzaktan eğitim, 5. gün yüzyüze pratik eğitim olmak üzere 5 gün toplam 45 saattir.

 

 

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

 

20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu

09.09.2009 tarihli gün ve 27344 sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik

18.06.2013 tarihli gün ve 28681 sayılı iş yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik

11.09.2013 tarihli gün ve 28762 sayılı sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği

 

 

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

 

a) İş yerlerinde oluşabilecek acil durumlarda, kriz masasının kurulması, yönetilmesi ve yönlendirmesini bilir ve uygular.

b) 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken acil durum planlarını hazırlar, kontrol ve revize edebilir.

c) İş yerlerinde Acil Durum Risk analizi yapabilir.

d) İş yerlerinde Acil Durum Planı yapabilir.

e) 6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 126. maddesine göre, özel işyerleri ve kamu kuruluşlarında, oluşturulması gereken acil durum ekiplerini oluşturabilir, görevlendirebilir.

f) 2009 tarihli binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen ve söndürme ekibine, kurtarma ekibine, koruma ekibine, ilk yardım ekibine acil durum yönetimi ile bilgilendirme eğitimi verir.

g) 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen acil durum ekiplerinin görevini bilir.

h) 2013 tarihli İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 129. maddesine göre acil durum ve tahliye yöntemlerini oluşturur, tatbikatları yaptırır.

i) Acil durumlarda gece ve gündüz uygulamalarını bilir.

j) 2013 tarihli sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmelik gereği, iş yerlerinde yapılması zorunlu olan sağlık ve güvenlik işaretleri konusunda bilgilendirme eğitimi verebilir.

k) 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği yılda en az bir defa yaptırılması gereken tatbikatı denetler, gözden geçirir, düzenleyici ve önleyici faaliyetleri alarak tatbikat raporu düzenler.

l) 6331 sayılı kanunda, 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelikte, 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelikte geçen eğitimleri verdikten sonra eğitime katılanlara KATILIM belgesi verebilir.