AMERİKA KALP VAKFI (AHA) SERTİFİKALI EĞİTİMLER

American Heart Association (Amerika Kalp Vakfı), Amerika Birleşik Devleti kökenli olmasına rağmen tüm dünya tarafından kabul görmüş bir vakıftır. Yaptığı ve desteklediği bilimsel çalışmalar tüm dünyaya, sağlık konusunda ışık tutmakta olup, özellikle ilk yardım, otomatik eksternal defibrilatör kullanımı ve özellikle ileri kardiyak yaşam desteğinde geliştirdiği eğitim programları ile dünyada en çok kabul gören ve yeni kuralları koyan kuruluştur. 2011 yılında toplam 9 milyon kişi dünya çapında AHA sertifikalı eğitim almıştır.

İlk Yardım Eğitimleri

1- TEMEL YAŞAM DESTEĞİ ve OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR (CPR&AED)

​Eğitim 4 saat sürmekte olup, eğitim sonrasında tarafımızdan AHA standartlarına uygun olarak yapılacak sınavda başarılı olanlara 2 yıl geçerli sertifika verilir.

    
. Erişkin, çocuk ve bebekte kalp masajı ve suni solunum uygulanması
          . Otomatik Eksternal Defibrilatör uygulaması

2- İLK YARDIM (FIRST AID)

Eğitim 4 saat sürmekte olup, eğitim sonrasında tarafımızdan AHA standartlarına uygun olarak yapılacak sınavda başarılı olanlara 2 yıl geçerli sertifika verilir.

• 2010 AHA guideline’larına göre bilimsel yeni değişiklikler.
• Erişkin, çocuk ve bebeklerde Temel Yaşam Desteği (TYD) uygulamaları
• TYD yaparken solunum maskesi kullanma
• Erişkin, çocuk ve bebekte havayolu tıkanıklıkları
• İlk yardımın temelleri
• Medikal aciller
     o Solunum problemleri (astım)
     o Allerjik reaksiyonlar (EpiPen kullanımı)
     o Kalp krizi
     o Bilinç kayıpları
     o Diyabet hastalığı ve düşük kan şekeri
     o İnme
     o Epilepsi (Sara krizi)
     o Şok
• Yaralanmalar
     o Kanamalar (iç ve dış)
     o Yara bakımı
     o Baş, boyun ve omurilik yaralanmaları
     o Kırık, çıkık ve burkulma
     o Yanıklar ve elektrik yaralanmaları
• Çevresel aciller
     o Hayvan ısırmaları ve sokmaları
     o Sıcak çarpması
     o Donmalar
     o Zehirlenmeler

Sağlık Profesyonelleri Eğitimleri

1- BLS (TEMEL YAŞAM DESTEĞİ)

6 saatlik bu programda işlenecek konular:
• Yetişkin ve pediyatrik KPR
• İki müdahaleci için senaryolar ve balon-valf maske kullanımı
• Bilinçli ve biliçsiz hastada yabancı cisim çıkarma manevraları
• Otomatik eksternal defibrilatör kullanımı (pediyatrik kullanım dahil)
• Özel müdahale durumları
• Erişkin, Çocuk ve Bebekte hava yolu tıkanıklıkları 

2- ACLS (İLERİ KARDİYOVASKÜLER YAŞAM DESTEĞİ) 

11 saatlik bu programda işlenecek konular:


• ACLS algoritmaları
• Post kardiyak arrest bakım
• Havayolu yönetimi
• Aritmi tanıma
• Yüksek kaliteli KPR
• Intravenöz / Intraoseöz girişim
• İlaç kullanımı
• Defibrilasyon / Kardiyoversiyon / Transkutan pacing
• Etkin resüsitasyon ekibi dinamikleri
• Akut koroner sendromlar
• Megacode senaryoları

• Ölümün Hasta Yakınına Bildirimesi
• Hayati tehlike içeren diğer klinik olguların (ör. stroke) erken farkedilmesi ve ilk müdahalesi