top of page

AMERİKA KALP VAKFI (AHA) SERTİFİKALI EĞİTİMLER

American Heart Association (Amerika Kalp Vakfı), Amerika Birleşik Devleti kökenli olmasına rağmen tüm dünya tarafından kabul görmüş bir vakıftır. Yaptığı ve desteklediği bilimsel çalışmalar tüm dünyaya, sağlık konusunda ışık tutmakta olup, özellikle ilk yardım, otomatik eksternal defibrilatör kullanımı ve özellikle ileri kardiyak yaşam desteğinde geliştirdiği eğitim programları ile dünyada en çok kabul gören ve yeni kuralları koyan kuruluştur.
1924 yılından bu yana hayatta kalma şansını arttırmak için çalışan ve şu dünyanın en büyük gönüllü organizasyonu olana Amerika Kalp Vakfı'nın eğitimleri tüm dünyada tanınan ve 90'nin üzerinde ülkede ana sertifika programı olan eğitimlerdir.
Amerika Kalp Vakfı Eğitimi
Amerika Kalp Vakfı Eğitimi

İlk Yardım Eğitimleri

1- TEMEL YAŞAM DESTEĞİ ve OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR (CPR&AED)

​Eğitim 4 saat sürmekte olup, eğitim sonrasında tarafımızdan AHA standartlarına uygun olarak yapılacak sınavda başarılı olanlara 2 yıl geçerli sertifika verilir.

   
. Erişkin, çocuk ve bebekte kalp masajı ve suni solunum uygulanması
          . Otomatik Eksternal Defibrilatör uygulaması

2- İLK YARDIM (FIRST AID)

Eğitim 4 saat sürmekte olup, eğitim sonrasında tarafımızdan AHA standartlarına uygun olarak yapılacak sınavda başarılı olanlara 2 yıl geçerli sertifika verilir.

• 2010 AHA guideline’larına göre bilimsel yeni değişiklikler.
• Erişkin, çocuk ve bebeklerde Temel Yaşam Desteği (TYD) uygulamaları
• TYD yaparken solunum maskesi kullanma
• Erişkin, çocuk ve bebekte havayolu tıkanıklıkları
• İlk yardımın temelleri
• Medikal aciller
     o Solunum problemleri (astım)
     o Allerjik reaksiyonlar (EpiPen kullanımı)
     o Kalp krizi
     o Bilinç kayıpları
     o Diyabet hastalığı ve düşük kan şekeri
     o İnme
     o Epilepsi (Sara krizi)
     o Şok
• Yaralanmalar
     o Kanamalar (iç ve dış)
     o Yara bakımı
     o Baş, boyun ve omurilik yaralanmaları
     o Kırık, çıkık ve burkulma
     o Yanıklar ve elektrik yaralanmaları
• Çevresel aciller
     o Hayvan ısırmaları ve sokmaları
     o Sıcak çarpması
     o Donmalar
     o Zehirlenmeler

Amerika Kalp Vakfı Eğitimi

Sağlık Profesyonelleri Eğitimleri

1- BLS (TEMEL YAŞAM DESTEĞİ)

4 saatlik bu programda işlenecek konular:
• Yetişkin ve pediyatrik KPR
• İki müdahaleci için senaryolar ve balon-valf maske kullanımı
• Bilinçli ve biliçsiz hastada yabancı cisim çıkarma manevraları
• Otomatik eksternal defibrilatör kullanımı (pediyatrik kullanım dahil)
• Özel müdahale durumları
• Erişkin, Çocuk ve Bebekte hava yolu tıkanıklıkları


 

2- ACLS (İLERİ KARDİYOVASKÜLER YAŞAM DESTEĞİ) 

12 saatlik bu programda işlenecek konular:


• ACLS algoritmaları
• Post kardiyak arrest bakım
• Havayolu yönetimi
• Aritmi tanıma
• Yüksek kaliteli KPR
• Intravenöz / Intraoseöz girişim
• İlaç kullanımı
• Defibrilasyon / Kardiyoversiyon / Transkutan pacing
• Etkin resüsitasyon ekibi dinamikleri
• Akut koroner sendromlar
• Megacode senaryoları

• Ölümün Hasta Yakınına Bildirimesi
• Hayati tehlike içeren diğer klinik olguların (ör. stroke) erken farkedilmesi ve ilk müdahalesi

 

3- PALS (PEDİATRİK İLERİ YAŞAM DESTEĞİ) 

16 saatlik bu programda işlenecek konular:

• Yüksek kaliteli KPR

• Hastaya Sistematik Yaklaşım
• Respiratuar acillerinin yönetimi
• Şok acillerinin yönetimi
• Intravenöz / Intraoseöz girişim
• Aritmi acillerinin yönetimi
• Defibrilasyon / Kardiyoversiyon / Transkutan pacing
• Etkin resüsitasyon ekibi dinamikleri
• KArdiyak arrest sonrası bakım
• Vaka senaryoları uygulaması

 

The American Heart Association strongly promotes knowledge and proficiency in all AHA courses and has developed instructional materials for this purpose. Use of these materials in an educational course does not represent course sponsorship by the AHA. Any fees charged for such a course, except for a portion of fees needed for AHA course materials, do not represent income to the AHA. 

bottom of page